The Lens Work Logotype
Erik Hagman Barriers
Barriers —
Photobook

For three years, Erik Hagman have visited and photographed places in Stockholm's suburbs. The background is the city's transformation, following a decision that 140,000 new homes will be built between 2010 and 2030.

The pictures in the book show places that will either be built on or are under construction at the time of writing. Some images show environments of the kind that are often called gaps or barriers in the densification debate. Places that, from a cityplanning perspective, are seen as less important and that are considered to be able to get a better use by providing space for housing and services. Other photos show unfinished and temporary landscapes that arise in connection with planning and construction. Places that are often considered cluttered and unsafe while being part of many people's everyday surroundings. In addition to being "just" a piece of land, there is also another dimension to these places. Even though these are environments that are not generally associated with the city's face and identity, they are part of the cultural landscape of our time. They tell a story — about what has been, but also a story about attitudes in our time, to the built environment and nature.

Photographs and text Erik Hagman
Foreword Niclas Östlind
Editor Lisa Daram Westling, Niclas Östlind
Design LOD / Peter Sellberg
Map illustration Kartillustration.se
Map data Lantmäteriet
Translation Astrid Trotzig
Print Göteborgstryckeriet
Publisher Bokförlaget Arena
ISBN 978-91-7843-572-2
Copryright Lens Work ©2022
First edition 600

Barriärer is available at Adlibris, Akademibokhandeln, Bokus and Bokförlaget Arena.

Barriärer —
Fotobok

Under tre års tid har Erik Hagman besökt och fotograferat platser i Stockholms ytterstad. Bakgrunden är den omvandling som staden genomgår, efter beslut om att 140 000 nya bostäder ska byggas mellan år 2010 och år 2030.

Bilderna i boken visar platser som antingen ska komma att bebyggas eller som är under byggnation i skrivande stund. Några bilder visar miljöer av det slag som i förtätningsdebatten ofta kallas för mellanrum eller barriärer. Platser som ur ett stadsplaneringsperspektiv ses som mindre viktiga och som anses kunna få en bättre användning genom att ge rum för bostäder och service. Andra bilder visar ofärdiga och tillfälliga landskap som uppkommer i samband med planering och byggnation. Platser som ofta betraktas som skräpiga och otrygga, samtidigt som de är en del av många människors vardagliga omgivning. Förutom att ”bara” vara ett stycke mark finns också en annan dimension i dessa platser. Även om det rör sig om miljöer som man normalt inte brukar förknippa med stadens ansikte och identitet så är de en del av vår tids kulturlandskap. De berättar en historia — om vad som varit, men också en historia om förhållningssätt i vår tid, till den byggda miljön och till naturen.

Fotografier and text Erik Hagman
Förord Niclas Östlind
Redaktör Lisa Daram Westling, Niclas Östlind
Formgivning LOD / Peter Sellberg
Kartillustrationer Kartillustration.se
Kartdata Lantmäteriet
Översättning Astrid Trotzig
Tryck Göteborgstryckeriet
Förlag Bokförlaget Arena
ISBN 978-91-7843-572-2
Copryright Lens Work ©2022
Första utgåvan 600

Barriärer finns till försäljning hos Adlibris, Akademibokhandeln, Bokus och Bokförlaget Arena.

Lens Work AB
Sickla strand 59 — 131 34 Nacka — Sweden
Phone: +46 (0) 721 59 46 49
Email: info@lenswork.se